ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท :
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน :

อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 14 เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. (66) 26790982-4 Fax.(66) 26790985
Email : marketing@fscornstarch.com
GPS: ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งโรงงาน :

110 กม 47.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. (66) 27077201-4 Fax. (66) 27077205
Email : purchase@fscornstarch.com
GPS: ที่ตั้งโรงงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา