ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท :
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน :

อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 14 เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (66) 26790982-4
Fax: (66) 26790985
Email: marketing@fscornstarch.com
GPS: ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งโรงงาน :

110 กม 47.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel: (66) 21082053-6
Mobile: (66) 80-669-2829
Fax: (66) 21082263
Email: purchase@fscornstarch.com
GPS: ที่ตั้งโรงงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา