ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท :
บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน :

อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 14 เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. (66)26790982-4
Fax. (66)26790985
Email : marketing@fscornstarch.com
GPS: ที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งโรงงาน :

110 กม 47.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel. (66)27077201-4
Mobile: (66)80-669-2829
Fax. (66)27077205
Email : purchase@fscornstarch.com
GPS: ที่ตั้งโรงงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา