บุคลากร

 

Administrator

 • HR
 • Purchase
 • Inventory

Quality Control

 • Raw Material
 • Process
 • Finished Products
 • Hold & Release


Special Project

 • Document  Control
 • Training
 • IT
 • GMP/HACCP

Production

 • Starch
 • Feed
 • Gluten
 • Germ


Maintenance & Store

 • Maintenance
 • Preventive
 • Spare Parts
 • Equipment

Storage & Transport

 • Storage
 • Transportation


Environmentalist & Safety

 • Environmentalist
 • Safety Officer