ร่วมงานกับเฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเฟรนด์ชิพคอร์นสตาร์ช”

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวโพดและผลผลิตพลอยได้ประเภทโม่เปียกแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและส่งออกอาทิเช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และ ญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการและพัฒนาองค์กรและปัจจุบันบริษัทได้การรับรองระบบ ISO 22000 , GMP, HACCP จากบริษัท SGS และ HALAL, FSSC จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงไปได้

บริษัท  เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ
– ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต, บันทึกใบรายงาน, บรรจุสินค้า

คุณสมบัติ
– สามารถเข้ากะได้
– อายุ 18 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ป.6, ม.3, ม.6 หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน (บางปู,สมุทรปราการ)

จำนวน : หลายอัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
– บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง สร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
– งานตรวจเช็คการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์
– งานบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
– บันทึกข้อมูลการเข้าดำเนินการลงใบสั่งงานและใบรายงานเพื่อเก็บข้อมูล ส่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง /อิเล็กทรอนิกส์
– ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน (บางปู,สมุทรปราการ)

จำนวน : 4 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
– ตรวจรับถุงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจนับจำนวนถุงบรรจุภัณฑ์ที่เข้ามาส่งและบันทึกทุกครั้ง
– จัดหาพื้นที่ บ่งชี้ถุงบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดให้ชัดเจนและเป็นสัดส่วน
– จัดเตรียมถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ส่วนการผลิต และจัดเตรียมป้ายติดถุงจ้มโบ้ให้ส่วนการผลิต
– บันทึกสต็อกถุงประจำวัน, บันทึกการรับ – จ่ายเชือกเย็บถุง และพลาสติกคุมพาเลท
– ตรวจรับ, คัดแยก และทำความสะอาดถุงจ้มโบ้(เป่าถุง)ที่เป็นถุงหมุนเวียน, ทำความสะอาดห้องคลังบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปวส.
– ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ขึ้นไป
– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน (บางปู,สมุทรปราการ)

จำนวน : 2 อัตรา

สามารถส่งประวัติและใบสมัครได้ที่
อีเมล
gmail

hr@fscornstarch.com

ไปรษณีย์
email

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด

110 กม 47.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สอบถามเพิ่มเติม
phone-call

02-108-2053-6 หรือ 080-669-2829