loader image

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้
โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่
เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล (Log) การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร ?

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถสร้าง
ประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ท่าน โดยจะใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของ
บริษัทสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้

บริษัทใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของบริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
1. Functionality cookies – คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัท
สามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค
หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
2. Analytical cookies – คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวน
หน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

 

การจัดการคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่ามิให้บราวเซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับคุกกี้ของบริษัทได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต Web Browser เช่น
Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, หรือ Web Browser อื่นที่กำหนด ท่านสามารถลบ และปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุใน
แต่ละ Web Browser ที่ท่านใช้งานอยู่

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเรา
ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษา และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด
 
แก้ไขล่าสุด : 19 เมษายน 2564

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น -- You can choose your cookie settings by turning it on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้นี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ -- This cookie is necessary for the operation of the website. So that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie in our website system.

  • Analytics Cookies

    ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริษัทใช้ Cookies ประเภท Analytics Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และการปรับปรุงโดยดำเนินการภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ -- I give my consent to the Company's use of analytics cookies that evaluate the effectiveness of each part of the website, and improvement This is done under the terms of the company's privacy policy.

บันทึกการตั้งค่า