เกี่ยวกับเฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ได้เริ่มประกอบธุรกิจผลิตแป้งข้าวโพด (แบบโม่เปียก) ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทฯให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหนือสิ่งอื่นใด จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนา และนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

“ เราจะนำเสนอ สิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุด และบริการให้กับลูกค้า ”

ABOUT2
ABOUT1
ABOUT3

ประวัติ

พ.ศ. 2520 – โรงงานก่อตั้งขึ้นที่ 110 กม 47.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ                              จังหวัดสมุทรปราการ 10280ซึ่งดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของแป้งข้าวโพด และผลพลอยได้ที่มี                             คุณภาพสูง โดยได้รับการสนับสนุน จาก BOI
พ.ศ. 2531 – บริษัทขยายตัวสำหรับการผลิตแป้ง Modified
พ.ศ. 2537 – เพิ่มการลงทุน 20,000,000 บาท
พ.ศ. 2539 – ขยาย กำลังการผลิต จาก 100 MTPD เป็น 200 MTPD และ ลงทุนเพิ่ม 30,000,000 บาท
พ.ศ. 2540 – ขยาย กำลังการผลิต จาก 200 MTPD เป็น 400 MTPD
พ.ศ. 2547 – ได้รับการรับรอง HALAL(ฮาลาล) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 – ได้รับการรับรอง GMP/HACCP จากกรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2555 – ได้รับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 จาก SGS
พ.ศ. 2556 – ได้รับการรับรองระบบรับรองความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 จาก SGS
พ.ศ. 2557 – กำลังการผลิตปัจจุบันในส่วนของแป้ง 40,000 ตัน/ปี และ By-products 28,000 ตัน/ปี
พ.ศ. 2559 – ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก SGS

APPLICATION
“Corn Starch : เกล็ดขนมปัง, ขนมอบกรอบ, ผงปรุงรส, แป้งชุบทอด, ซอส, เส้นก๋วยเตี๋ยว
Modified Starch : ยา
By-products : อุตสาหกรรมอาหารสัตว์”

กลุ่มลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวโพดจะอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งใช้แป้งข้าวโพดเป็นส่วนผสม หรือเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ และลูกค้าบางส่วนยังนำไปแบ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดต่างๆเพื่อวางขาย ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
• ผลิตภัณฑ์ By-products (ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้) กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ กาก, เยอม, โปรตีน และคอร์น สตีฟ วอเตอร์ (น้ำสตีฟ) ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งลูกค้าจะนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ตามอัตราส่วนที่ต้องการ
• วัตถุดิบหลักของการผลิต คือ เมล็ดข้าวโพด ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดข้าวโพดที่ใช้ในการผลิตเป็นเมล็ดข้าวโพดภายในประเทศ 100 % มีการส่งวิเคราะห์ GMO และยาฆ่าแมลงตกค้างจากห้องแล็ปที่ได้มาตรฐานสากล ใช้เมล็ดข้าวโพดในการผลิต 60,000 ตัน/ปี