loader image

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด สดงความมุ่งมั่นในการจัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่  ระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะ
ในโรงงาน (Food Hygiene) หรือ GHPs (Good Hygiene Practices) ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius : CAC/RCP 1-1969  ; Rev.3-1997

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต (HACCP)

ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius Supplement to Volume 1B – 1997: Annex
to CAC/RCP – (1969) Rev.3 – 1997: Hazard Analysis and Critical Control
Point (HACCP) System and Guidelines for its  Application

นโยบายความปลอดภัยของอาหาร
(Food Safety Policy)

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด มุ่งมั่น
 • ผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย ปราศจาก GMOs และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า, กฏหมาย และบทบัญญัติศาสนาอิสลาม
 • สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร
 • ปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยแก่พนักงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยใน
การทำงาน และขจัด หรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานไว้ ดังนี้

 • ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
 • มุ่งสู่การปลอดอุบัติเหตุด้วยการลดความเสี่ยง
 • ส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
 • สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ประกอบกิจการผลิตแป้งและผลพลอยได้จากข้าวโพด มีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยทางบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขององค์กร
 • ปกป้องและป้องกันมลพิษ โดยจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด
 • ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล
 • ให้ความรู้ ฝึกอบรม และปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และยินดีเผยแพร่นโยบายนี้ต่อสาธารณชน

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น -- You can choose your cookie settings by turning it on/off. Cookies of each type are available on request, with the exception of necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้นี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ -- This cookie is necessary for the operation of the website. So that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie in our website system.

 • Analytics Cookies

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริษัทใช้ Cookies ประเภท Analytics Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และการปรับปรุงโดยดำเนินการภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ -- I give my consent to the Company's use of analytics cookies that evaluate the effectiveness of each part of the website, and improvement This is done under the terms of the company's privacy policy.

บันทึกการตั้งค่า