“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวโพดและผลผลิตพลอยได้ประเภทโม่เปียกแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและส่งออกอาทิเช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ และ ญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการและพัฒนาองค์กรและปัจจุบันบริษัทได้การรับรองระบบ ISO 22000 , GMP, HACCP จากบริษัท SGS และ HALAL, FSSC จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาทั้งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงไปได้

ตำแหน่งของคุณที่เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช

หน้าที่รับผิดชอบ
– ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต, บันทึกใบรายงาน, บรรจุสินค้า

คุณสมบัติ
– สามารถเข้ากะได้
– อายุ 18 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ป.6, ม.3, ม.6 หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน (บางปู สมุทรปราการ)

จำนวน : หลายอัตรา

สามารถส่งประวัติและใบสมัครได้ที่

อีเมล
email

hr@fscornstarch.com

ไปรษณีย์

บริษัท เฟรนด์ชิพ คอร์น สตาร์ช จำกัด
110 กม 47.5 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สอบถามเพิ่มเติม
phone-call

02-108-2053-6 หรือ 080-669-2829